Kingspan Insulation
Kingspan Insulation

Kingspan Insulation NL

Kingspan Group Kingspan Insulation

Minimální tloušťka


Stejný koeficient prostupu tepla (hodnota U) při téměř dvakrát menší tloušťce oproti běžně používaným izolačním materiálům

Koeficient prostupu tepla U = 0,25 W/m·K lze dosáhnout při použití PIR izolační desky Kingspan Therma tloušťky 85 mm