Izolace PIR - Kingspan Insulation
Kingspan Insulation

Kingspan Insulation NL

Kingspan Group Kingspan Insulation

Kingspan Therma

Izolace Therma z tvrdé pěny

Izolace Therma PIR nabízí kvalitní izolační desky z tvrdé pěny s velkou možností využití. Desky Therma se od jiných izolačních materiálů liší izolačními vlastnostmi, propustností vlhkosti, delší životností materiálu a šetrností k životnímu prostředí.


Výhody desek Therma:
  • Výborné izolační vlastnosti Therma izolačních desek se součinitelem tepelné vodivosti lambda 0,022 W/m.K. Díky tomu je zaručena vysoká účinnost
  • Velice dobrá odolnost proti požáru, a to Euroclass třída Bs1d0
  • Vysoká účinnost izolačních desek
  • Ideální do novostaveb i při rekonstrukci budovy
  • Nízká hmotnost, jednoduchá a rychlá pokládka

  •  

Projekty

PPL Hradec Králové

VGP Hradec Králové

Logistický areál Storge - Brno

PNS Brno – distribuční centrum