Kingspan Insulation
Kingspan Insulation

Kingspan Insulation NL

Kingspan Group Kingspan Insulation

Kingspan Kooltherm K17 Interiérová deska

Vnitřní izolace od společnosti Kingspan Insulation

Kingspan Kooltherm K17 Interiérová deska

Kingspan Kooltherm K17 Interiérová deska je izolační deska s rezolové pěny, která je opatřena na jedné straně povrchovou úpravou na bázi skleněné tkaniny a na druhé straně uzavřenou izolační hliníkovou fólií, na níž je sádrokartonová deska o tloušťce 12,5mm.
 
Pomocí vnitřní izolace Kooltherm K17 můžete zevnitř izolovat zdi i střechu. Izolační desky se díky snadné pokládce mimořádně hodí pro rekonstrukce. 
Desky je možné rovněž dodat s izolační fólií na vnější straně. V takovémto případě se jedná o produkt Kingspan Kooltherm K18.
Výhody:
  • Součinitel tepelné vodivosti lambda 0,020 W/m.K
  • Nejmenší ztráty obytného prostoru
  • Ideální při rekonstrukci budov
  • Izolační deska s nejnižší tloušťkou
  • Jednoduchá pokládka. Produkt dodáván s izolační fólií a sádrokartonovými deskami o tloušťce 12,5 mm

Downloads

Katalogu

Ceníku

Projekty

PPL Hradec Králové

VGP Hradec Králové

Logistický areál Storge - Brno

PNS Brno – distribuční centrum