Zateplení střechy
Kingspan Insulation

Kingspan Insulation NL

Kingspan Group Kingspan Insulation

Izolace plochých a šikmých střech


Střešní izolace od společnosti Kingspan Insulation představuje nejlepší a nejjednodušší řešení. Vhodné pro šikmé i ploché střechy, do novostaveb a renovací. Střešní izolační desky Kooltherm a Therma mají výborné izolační vlastnosti. Tyto desky mají rovněž výborné hodnocení z hlediska požární bezpečnosti. Kromě toho mají izolační desky dlouhou životnost a lze je jednoduše položit. Jedná se o vynikající způsob izolace střech.

Izolace ploché střechy
Kingspan Insulation vám nabízí izolační desky, které se výborn
ě hodí na izolaci plochých střech: Therma. Tyto PIR izolační desky se vyrábějí v různých rozměrech a variantách. Kromě toho mají desky
Kingspan Therma TR26 FM & Kingspan Therma TR27 FM a Kingspan Therma TT46 FM & Kingspan Therma TT47 FM důležitou atestaci FM Global, která znamená, že izolační desky mají velice dobré protipožární vlastnosti. Tímto způsobem dosáhnete nejenom vysokého stupně izolace, ale zvýšíte rovněž bezpečnost vaší budovy.
Kromě série
Therma vám společnost Kingspan Insulation nabízí také střešní izolaci Kooltherm
. S těmito střešními izolačními deskami dosáhnete vynikajícího stupně izolace. Izolační desky jsou rovněž šetrné k životnímu prostředí. Vaši plochou střechu můžete izolovat vynikajícím izolačním materiálem.

Izolace šikmé/mírně zešikmené střechy
K největšímu úniku energie dochází střechou. Izolačními deskami
Kooltherm a PIR od společnosti Kingspan Insulation můžete jednoduše vaši šikmou (mírně zešikmenou) střechu izolovat. Desky jsou vhodné na vnitřní i venkovní stranu. Postarají se nejenom o příjemné prostředí uvnitř budovy, ale zároveň vám ušetří spotřebu zároveň Vám sníží energie.

Položení střešní izolace
Při izolaci střechy je důležité, aby byla pokládka izolačních desek z venkovní nebo vnitřní strany co nejjednodušší. Střešní izolační desky od společnosti Kingspan Insulation jsou lehčí než například minerální vlna. Pro porovnání: naše desky
Therma váží pouze 32 kg/m³, zatímco minerální vlna váží 150 kg/m³. Ušetříte také na přepravních nákladech, neboť k dosažení stejné izolační hodnoty RC potřebujete méně izolačního materiálu.